Home  Disclaimer 

Algemeen

Deze website wordt onderhouden door Blue Lagoon Roermond. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in.

Blue Lagoon Roermond behoudt zich het recht voor deze website alsmede deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op deze website daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen. Bij het gereedmaken van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, maar desondanks bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist en/of verouderd is. Op de op deze website aangeboden informatie kunnen (tevens) specifieke voorwaarden van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheden prevaleren de specifieke voorwaarden.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot de inhoud, werking en vormgeving van deze website (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, html-codes, grafisch materiaal en logo's) behoren toe aan Blue Lagoon Roermond of diens licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Met uitzondering van het downloaden en printen van de informatie op deze website voor eigen persoonlijk gebruik is het zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blue Lagoon Roermond niet toegestaan de inhoud en/of vormgeving van deze website te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Blue Lagoon Roermond spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Blue Lagoon Roermond sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. Blue Lagoon Roermond is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die op basis van deze website worden genomen.

Blue Lagoon Roermond spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze website.

Hyperlinks op deze website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Blue Lagoon Roermond. Blue Lagoon Roermond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie waarnaar op deze website wordt verwezen en/of informatie op websites die naar deze website verwijzen.

Indien u op deze website uw gegevens invult om op de hoogte te worden gehouden over de activiteiten van Blue Lagoon Roermond, worden deze gegevens door Blue Lagoon Roermond geregistreerd en vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van informatie en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij Blue Lagoon Roermond daartoe op grond van de wet verplicht is. Uw gegevens zullen worden geregistreerd totdat u zich afmeldt door een e-mail te sturen naar info@bluelagoon-roermond.nl. Alle gegevens die u op deze website invult en e-mails die u aan Blue Lagoon Roermond stuurt, zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van deze website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg. 

Momenteel zijn wij gesloten vanwege verhuizing.
Meer informatie over ons nieuwe adres volgt.
Handige links