Home  Privacy cookieverklaring 

Niet persoonlijke gegevens

Wanneer u de website van Bluelagoon Vishandel bezoekt, kunnen wij anonieme informatie verzamelen over het gebruik van deze website. Deze informatie is volstrekt anoniem en wij zullen deze niet aan u als persoon kunnen koppelen. Bij deze informatie kunt u denken aan: aantal bezoekers, bezochte pagina's, instappagina etc. Het doel van het vergaren van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Tevens kunnen wij deze gegevens gebruiken om onze informatie en diensten beter op uw behoeften aan te passen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bluelagoon Vishandel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Naam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bluelagoon-roermond.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bluelagoon Vishandel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen contacteren.
- Bluelagoon Vishandel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Geldigheid en wijzigingen

Ons privacy statement is niet van toepassing op de websites van derden die middels. links met Bluelagoon Vishandel zijn verbonden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Daarom adviseren wij u om altijd op de hoogte te zijn van het privacybeleid op deze specifieke websites.

Bluelagoon Vishandel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring.

Momenteel zijn wij gesloten vanwege verhuizing.
Meer informatie over ons nieuwe adres volgt.
Handige links